Schietsportvereniging Texel

De schietsportvereniging “Texel” is opgericht op 16 januari 1974 en beoefende in het begin van de jaren zeventig het kleiduivenschieten op de Mok, de huidige Joost Dourleinkaze. Door klachten over geluidsoverlast werd de schietsportvereniging genoodzaakt haar activiteiten te staken. Daardoor leidde de vereniging een slapend bestaan tot in het jaar 1993. Toen leek de mogelijkheid aanwezig om een schietbaan te realiseren op het terrein van de Joost Dourleinkazerne. Door diverse oorzaken bleek dit later toch niet tot de mogelijkheden te behoren. Na deze korte oplevingperiode hervatte de vereniging haar slapende bestaan.

Het hoofdzakelijk in 1993 samengestelde bestuur bleef echter voldoende wakker om in februari 1996 gezamenlijk met de handboogvereniging op het eiland naar mogelijkheden van samenwerking te zoeken. In oktober 1996 werd bekend, dat sportzaal de “Ferrever”, de accommodatie waarin de handboogvereniging op dat moment schoot in verband met aanwezig asbest gesloopt zou moeten worden. In het collegevoorstel bleek in de vervangende ruimte geen plaats voor handboogvereniging “Eilandschutters”gereserveerd te zijn. Hierdoor zag het er naar uit, dat de handboogvereniging op straat zou komen te staan. Deze situatie bracht de in februari 1996 in gang gezette toenaderingspogingen in een stroomversnelling. Op 6 november 1996 spraken beide schietsportverenigingen de intentie uit een gezamenlijke accommodatie te willen stichten.

Via het samenwerkingsverband “Sportschutters”, wat op 21 juli 1998 werd omgezet in de Stichting Sportschutters Texel, werden volledig in eigen beheer plannen ontwikkeld, die uiteindelijk zouden leiden tot de realisatie van het schietsportcentrum “Odysseus”.

Schietsportvereniging “Texel” is onder verenigingsnummer 1111 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie.